Intézményünk


Csengetési rend

1. óra 8.00 - 8.45           8.45 - alsó évfolyamos tanulók tízórai
2. óra 9.00 - 9.45           9.45 - felső tagozatos tanulók tízórai
3. óra 10.00 - 10.45   
4. óra 11.00 - 11.45
5. óra 11.50 - 12.35             EBÉD FOLYAMATOSAN
6. óra 12.40 - 13.25                                 

                                                                  Napköziotthon 6. óra 13.00 - 13.45
NAPKÖZI                                                                             7. óra 14.00- 14.45
14.00 - 16.00 uzsonna 14.45 - 15.15.                         8. óra 15.15 - 16.00


Az iskola története


Egyházi iskolák

 

Csököly népiskolájának alapítása időrendileg az első Ratio Educationis ellőttre esik.A község lakossága két vallási felekezethez tartozott már ekkor is.A katolikus iskola kezdete 1759-re tehető. Az első tanító Bognár Mihály volt. Az 1948-as államosításig a katolikus iskolának összesen 16 tanítója volt. A református iskola kezdete 1784. Első tanító Sebő János. Az 1948-as államosításig összesen 25 tanítója volt az iskolának.

Iskolaépületek


A katolikus iskola épülete mindig a plébánia melletti udvarban volt. Az első egy sárfalú, zsuppos épület volt. A második, fazsindelyes épületet 1852-ben Ranolder János veszprémi püspök építtette. A jelenleg is fennálló épületet 1921-ben Rott Nándor püspök építtette a Petőfi utca 66. szám alatt. A második iskolaépület 1938-39-ben épült a Petőfi utca 64/a szám alatt, egy tanteremmel és szolgálati szobával. 
Az első református iskola a mai Öregek Napköziotthona helyén volt az 1758-ban épült templom mellett. Szintén sárfalú, zsuppos épület volt. A két tantermes iskola a mai Dózsa u. 8. szám alatt 1872-73-ban épült Mezei Pál esperes idejében. Ebben az épületben a tanítás az 1974/75-ös tanévben volt utoljára.

Tanulócsoportok
A katolikus iskolánál 1939-ig, a második iskolaépület elkészültéig egy tanulócsoport volt, 1932-től már két tanulócsoporttal működött. 
Az elemi iskola 6 osztályos volt. 1-2-3-as és 4-5-6-os összevonásban tanultak a gyerekek, mely után 3 év ismétlő következett. A református iskolába Jákóból 1845-ig jártak a gyerekek. 
A tanítási idő napi 6 óra volt. Délelőtt 4 óra (magyarázó), délután 2 óra (számonkérő). Hétfőn, kedden csütörtökön és pénteken délelőtt és délután, szerdán és szombaton csak délelőtt volt tanítás. 

                             Államosítás, a jelenlegi iskola története


A felekezeti iskolákban a tanítás az 1947/48–as tanévvel megszűnt. 
A tanítás a volt egyházi iskolák épületében történt 1975–ig.
A református iskola épületének állaga a többszöri javítás ellenére annyira leromlott, hogy szükségessé vált egy új iskola építése. Átadására 1975 augusztusában került sor. 
A kor színvonalának megfelelően felépülő 6+2 tantermes iskola 1977-ben tornateremmel, majd 1979-ben aszfaltos kispályával bővült. Az 1980-as években a megye egyik legkorszerűbb felszereltséggel rendelkező oktatási intézménye volt. A szakemberek érdemesnek tartották pedagógiai kutatások végzésére is (Zsolnai módszer).

 

 


Dolgozóink

Dolgozók

2023/2024-As tanévBajzikné Patak Ágota - intézményvezető

Szilágyiné Gerdelics Gréta - intézményvezető-helyettes

Pedagógusaink: 

 •         Bán Tímea -  gyógypedagógus, Tanulásban Akadályozottak Pedagógiája
 •          Bertalan Gyöngyi - tanító
 •          Lesz Gyula - Történelem szakos tanár
 •          Gyűjtőné Bartos Andrea - tanító, magyar szakor tanár, gyógyped.
 •          Hajasné Tóth Andrea - tanár, műszaki tanár
 •          Huszárné Kadlicskó Erzsébet  - tanár, magyar - orosz szak 
 •          Somogyi Adél- tanító
 •          Dr. Bálintné Komlenecz Ilona Mária-tanár
 •          Szilágyiné Gerdelics Gréta - tanító, testnevelés műveltségterület
 •          Teglovics Réka - tanító
 •          Tóthné Polotár Annamária -  tanító, rajz szakos tanár
 •          Barta-Szántó Nikoletta - GYED
 •          Horváth Imréné- pedagógiai asszisztens
 •          Varga Barbara  - pedagógiai asszisztens
 •          Takács Eszter - pedagógiai asszisztens

Óraadó kollégáink:

 •           Fodor Tamás - rendszergazda
 •           Fülöp Márta Réka - Angol szakos tanár
 •           Ábrahám Róbert - Testnevelés szakos tanár

Hit és erkölcstan oktatók:

 •           Székelyné Kiss Emese- Református hit- erkölcstan oktató  +36 30 6327578
 •           Siptár Róbert- Katlikus hit és erkölcstan oktató  +36 70 3872935

 

Munkánkat segítő technikai munkatársak:

 •           Topor Szelina - gazdasági ügyintéző
 •           Nyul Nóra - iskolatitkár
 •           Bogdánné Gelencsér Andrea  - portás 
 •           Orsós Anna - takarító
 •           Porgáné Ander Zsuzsa Anett  - takarító
 •           Márkus Sándor  - karbantartó     
 •           Brolly Balázs Tivadar- Iskolaőr       
                                   
                                   

Diákjaink

TANULÓK 2023/2024-As tanév2023/2024-AS TANÉV 1. OSZTÁLY


 OSZTÁLYFŐNÖK: Somogyi Adél


 

2023/2024-AS TANÉV 2. OSZTÁLY


OSZTÁLYFŐNÖK: Tóthné Polotár Annamária


 

2023/2024-AS TANÉV 3. OSZTÁLY


OSZTÁLYFŐNÖK: Gyűjtőné Bartos Andrea2023/2024-AS TANÉV 4. OSZTÁLY


OSZTÁLYFŐNÖK: Teglovics réka2023/2024-AS TANÉV 5. OSZTÁLY

OSZTÁLYFŐNÖK: szilágyiné gerdelics gréta2023/2024-AS TANÉV 6. OSZTÁLY

OSZTÁLYFŐNÖK: hajasné tóth anndrea

 


2023/2024-AS TANÉV 7. OSZTÁLY

OSZTÁLYFŐNÖK: bán tímea
2023/2024-AS TANÉV 8. OSZTÁLY


OSZTÁLYFŐNÖK: bertalan gyöngyi


   

 

 


Tanulói Felügyelet

A Köznevelési Törvény 27.§ (2) pontja alapján az intézményben 7:00 órától 18:00 óráig látja el a tanulók felügyeletét.