Az iskola története


Egyházi iskolák

 

Csököly népiskolájának alapítása időrendileg az első Ratio Educationis ellőttre esik.A község lakossága két vallási felekezethez tartozott már ekkor is.A katolikus iskola kezdete 1759-re tehető. Az első tanító Bognár Mihály volt. Az 1948-as államosításig a katolikus iskolának összesen 16 tanítója volt. A református iskola kezdete 1784. Első tanító Sebő János. Az 1948-as államosításig összesen 25 tanítója volt az iskolának.

Iskolaépületek


A katolikus iskola épülete mindig a plébánia melletti udvarban volt. Az első egy sárfalú, zsuppos épület volt. A második, fazsindelyes épületet 1852-ben Ranolder János veszprémi püspök építtette. A jelenleg is fennálló épületet 1921-ben Rott Nándor püspök építtette a Petőfi utca 66. szám alatt. A második iskolaépület 1938-39-ben épült a Petőfi utca 64/a szám alatt, egy tanteremmel és szolgálati szobával. 
Az első református iskola a mai Öregek Napköziotthona helyén volt az 1758-ban épült templom mellett. Szintén sárfalú, zsuppos épület volt. A két tantermes iskola a mai Dózsa u. 8. szám alatt 1872-73-ban épült Mezei Pál esperes idejében. Ebben az épületben a tanítás az 1974/75-ös tanévben volt utoljára.

Tanulócsoportok
A katolikus iskolánál 1939-ig, a második iskolaépület elkészültéig egy tanulócsoport volt, 1932-től már két tanulócsoporttal működött. 
Az elemi iskola 6 osztályos volt. 1-2-3-as és 4-5-6-os összevonásban tanultak a gyerekek, mely után 3 év ismétlő következett. A református iskolába Jákóból 1845-ig jártak a gyerekek. 
A tanítási idő napi 6 óra volt. Délelőtt 4 óra (magyarázó), délután 2 óra (számonkérő). Hétfőn, kedden csütörtökön és pénteken délelőtt és délután, szerdán és szombaton csak délelőtt volt tanítás. 

                             Államosítás, a jelenlegi iskola története


A felekezeti iskolákban a tanítás az 1947/48–as tanévvel megszűnt. 
A tanítás a volt egyházi iskolák épületében történt 1975–ig.
A református iskola épületének állaga a többszöri javítás ellenére annyira leromlott, hogy szükségessé vált egy új iskola építése. Átadására 1975 augusztusában került sor. 
A kor színvonalának megfelelően felépülő 6+2 tantermes iskola 1977-ben tornateremmel, majd 1979-ben aszfaltos kispályával bővült. Az 1980-as években a megye egyik legkorszerűbb felszereltséggel rendelkező oktatási intézménye volt. A szakemberek érdemesnek tartották pedagógiai kutatások végzésére is (Zsolnai módszer).